bedrijfsafval

3 tips voor een efficiënt beheer van bedrijfsafval

Alle bedrijven produceren afval dat een specifieke behandeling vereist vanaf het moment dat het wordt geproduceerd. De soorten afval variëren naar gelang van de gebruikte grondstof en de in het bedrijf toegepaste produktiemethoden. Rook, plastic, metalen, oliën, alkalisch of zuur afval zijn enkele voorbeelden van afval dat door de industrie wordt geproduceerd.

Voor het beheer van bedrijfsafval is het noodzakelijk een reeks passende maatregelen te nemen in de stadia van inzameling, opslag, vervoer, behandeling en definitieve verwijdering. Zie in dit artikel hoe je een efficiënt afvalbeheer kunt voeren.

bedrijfsafval

1. Afvalbeheer vereist planning

Om aan afvalbeheer te doen, moet je zorgen voor maximaal hergebruik en recycling en moet je de hoeveelheid afval tot een minimum beperken. De wet voorziet ook in sancties bij niet-naleving van de maatregelen.

Jouw onderneming is verantwoordelijk voor het milieuvriendelijke beheer van industrieel afval, voor de reïntegratie ervan in de productieketen en voor productinnovaties die sociale en milieuvoordelen opleveren.

Om dit uit te werken, moet jouw bedrijf een brede studie uitvoeren over welke residuen en in welke processen ontstaan, hun samenstelling, wat de huidige bestemming van de residuen is en vooral wat hun impact is.

2. Het in kaart brengen van residuen verlaagt de kosten in het productieproces

Om jouw bedrijfsafval te beheren, hebt je een reeks acties nodig voor een correcte verwijdering. Met behulp van een geautomatiseerd instrument kunt je de afvalproductie per voortbrengende bron in kaart brengen.

Het in kaart brengen is een belangrijke stap in het beheer, de organisatie en de vermindering van de kosten in het produktieproces. Aan de hand daarvan evalueert je de bronnen die de grondstoffen verspillen, wat de beste manier is om het gegenereerde afval te verwijderen en wat de alternatieven zijn om de afvalproductie te verminderen.

3. Correcte opslag voorkomt verliezen

Voor elk type afval dat ontstaat, is er een geschikte definitieve verwijderingsmethode. Maar totdat ze worden weggegooid, moeten sommige residuen wellicht in jouw bedrijf worden opgeslagen. Het in kaart brengen helpt je de beste plaatsen te bepalen om jouw afval op te slaan. Naast de beste periodiciteit voor het verzamelen ervan, helpt het om ruimte vrij te maken en de organisatie van jouw bedrijf te behouden.

De verpakking moet voor elk soort afval op een specifieke manier gebeuren, zodat het veilig en correct kan worden behandeld tijdens het proces van verwijdering of recycling. In die zin is een afvalcontainer de ideale oplossing voor een correcte verwijdering.